Caleb Wheeler Curtis Heatmap (Imani Records; 2022) Por Pachi Tapiz [Grabación de jazz]

Pachi Tapiz repasa la grabación del saxofonista Caleb Wheeler Curtis Heatmap (Imani Records, 2022).Continúa leyendo